Masáže Jan Horký

Tenisový loket

Tenisový loket je ve skutečnosti onemocnění svalových a šlachových úponů loketního kloubu, které postihuje cca u 3% populace. Toto onemocnění se vyskytuje u mužů i u žen ve stejném měřítku.

V přechodu šlachy na kost jsou patrné zánětlivé změny, lokalizované na vnější stranu dolního hrbolku kosti pažní (radiální epicondylus humeru). Přetíženy bývají především svaly natahující zápěstí (extenzory zápěstí) a svaly obracející ruku dlaní vzhůru (supinátory).

Tyto bolesti se označují za tenisové zřejmě z důvodu častějšího výskytu u sportovců, ale vzniknout můžou při jakékoliv činnosti, kdy dojde k přetížení.

Řadí se mezi entezopatie, což je označení pro patologické změny při úponech šlach, vazů a kloubních pouzder do kosti. Nachází se v oblasti úponu natahovačů ruky a prstů, přičemž největší bolestivost se udává při kontrakci natahovačů předloktí (extenzorů), při pohmatu na zevní hrbolek kosti pažní (radiální epicondylus), při otočení předloktí dlaní vzhůru (supinaci), při stisku ruky, při odporu proti zápěstí (odporová extenze) a při odporu proti třetímu prstu (odporová extenze).

Ačkoliv je toto onemocnění lékaři považováno za drobnou indispozici, může mít pro pacienty velice vážné následky. Příčinou vzniku tenisového lokte je nejčastěji přetížení, ale může se objevit i po různých úrazech nebo v souvislosti s poruchou v oblasti krční páteře.

Existují dvě formy tohoto onemocnění, a to akutní a chronická.

Akutní forma

Akutní vzniká při často nezvyklé nebo fyzicky náročné, jednorázové práci (štípání dříví, nahazování omítky, psaní na počítači….), při níž dochází k funkční poruše. Přetíženy bývají svaly otáčející ruku dlaní vzhůru, natahovače zápěstí a prstů a dvouhlavý sval pažní (m. biceps brachii), které se upínají na zevní hrbolek kosti pažní.

Chronická forma

Chronická forma je vyvolána dlouhodobým přetěžováním, toxickými, či metabolickými vlivy nebo přejde v tuto fázi v důsledku nesprávné léčby akutního stavu. Obtíže trvají déle než šest týdnů a může již dojít ke strukturálním změnám, jako jsou jizvy nebo degenerativní změ­ny.

Rizikové faktory tenisového lokte

U akutní formy jsou rizikové jakékoliv dlouhodobé, fyzicky náročné činnosti, na které nejste zvyklí. Pokud chcete dělat nějaký sport, vánoční úklid, a podobně nepřehánějte to s intenzitou a délkou trvání. Dokonce ani práce u počítače, klikání na myš a psaní na klávesnici nemusí být bez následků.

Rizikové faktory chronické formy tenisového lokte můžeme ovlivnit například snížením tréninkové zátěže a začleněním různých kompenzačních cvičení (u sportovců), popř. změnou pracovních návyků (u lidí pracujících manuálně a jednotvárně). Například je výhodné měnit ruce v průběhu činnosti nebo střídat se s kolegy na různých stanovištích. Po rozvinutí strukturálních změn dochází k poruše prokrvení a látkové výměny a svaly začínají atrofovat.

Prevence tenisového lokte

Důležité je vyhýbat se náročným jednostranným činnostem. Pokud se věnujete nějakému sportu, dbejte na odborné vzdělání trenéra a důkladné protažení všech svalů.

Po skončení tréninku jsou vhodná relaxační cvičení a protažení. Jako prevence se dají používat i epicondylární pásky, které se aplikují při činnostech, kde jsou svaly předloktí zvýšeně namáhány.

Nad prvními projevy tenisového lokte byste rozhodně neměli mávnout rukou. Ihned je nutné omezit veškerou činnost, která způsobuje bolesti a navštívit ortopeda!

Příznaky a projevy tenisového lokte

Prvním příznakem je bolest při pohmatu na zevní stranu loketního kloubu. Další nepříjemné pocity se rozvíjí při úchopu, nošení břemen (nákupní taška, dítě, atd.) a později i při zvednutí hrnku či drobného předmětu. Bolesti mohou vyzařovat do předloktí, prstů, paže nebo až do ramenního kloubu.

Charakteristické pro tenisový loket je, že v klidu bolesti ustupují a s námahou se opět vrací. Mnohdy lidem s tímto onemocnění častěji vypadávají předměty z ruky a postupně klesá svalová síla.

Jedním z příznaků může být také otok zevní strany loketního kloubu, zarudnutí i zvýšená teplota v této oblasti.

Pacienti drží loket v mírném pokrčení (semiflexi) a to způsobí omezení pohyblivosti. Při podvědomém šetření jedné končetiny navíc začnou vznikat náhradní pohybové mechanismy, které mohou způsobit další potíže, např. s krční páteří.

 

Diagnostika tenisového lokte

První co bude lékaře zajímat po tom, co vkročíte do jeho ordinace, bude určitě anamnéza. Otázky budou směřovat na Vaše zaměstnání, sportovní činnost a koníčky, kterým se věnujete. Dále si pohmatem vyšetří bolestivost na zevní straně loketního kloubu a zřejmě provede stress test 3. prstu. Tento jednoduchý test spočívá v pokusu natáhnout prostředník proti odporu. Pokud je tento test pozitivní, vyvolá výraznou bolest v oblasti loketního kloubu.

Tenisový loket mohou napodobovat onemocnění jako úžinové syndromy, cerviko-brachiální syndrom, úrazy, systémová onemocnění či nitrokloubní tělíska, proto je nutné provést další vyšetření. Běžně se užívá rentgen loketního kloubu, který může odhalit různé ostruhy, výběžky či změnu kalcifikace.

Vyšetření ultrazvukem může zviditelnit otok, degenerativní změny či ruptury, ale nejdokonalejší metodou zobrazovací techniky užívané k diagnostice tohoto onemocnění je bezesporu magnetická rezonance.

 

Léčba tenisového lokte

Ačkoliv se nejedná o složitou léčbu, je velice zdlouhavá a neobejde se bez aktivní spolupráce pacienta. Způsoby léčby se rozděluje na léčbu konzervativní a operační.

 

Konzervativní léčba

Pokud Vám lékař indikoval tento druh léčby, je nutné dodržovat klidový režim a končetinu rozhodně nepřetěžovat.

Pokud se i přesto rozhodnete pracovat, či sportovat, měli byste omezit činnost, která způsobuje bolestivost, a to například užíváním ortézy nebo epikondylární pásky, které částečně klouby stabilizují a ulehčí práci šlachám v daném místě.

Pro snížení bolestivosti se doporučují také ledové obklady nebo šátkový obvaz a u velice bolestivých tenisových loktů se dokonce může indikovat i sádrová dlaha. Takovéto znehybnění by však nemělo trvat příliš dlouho, neboť při něm dochází ke zkrácení, kontrakturám až atrofii svalů.

Zřejmě největší roli v konzervativní léčbě hraje fyzioterapie. Ta se zaměřuje především na udržení, popř. zvýšení kloubního rozsahu, protažení svalů a znovu obnovení svalové síly. Aplikují se také různá cvičení, která urychlují proces hojení. Kromě těchto manuálních technik se využívá také metod fyzikální terapie. Indikovány bývají nejčastěji ultrazvuk, elektroterapie, magnetoterapie, laser, termoterapie i kryoterapie.

Kromě toho se však nemocný neobejde ani bez léků. Lékaři předepisují různá analgetika ve formě pilulek i mastí. Pokud je tato terapie neúspěšná, přistupuje se k léčbě kortikoidy a obstřiky.

 

Operační léčba

Tato forma léčby se indikuje u chronických stavů po neúspěšné konzervativní léčbě nebo po vniku recidiv.

Při operaci se většinou přistupuje k celkové anestezii. Samotný zákrok trvá asi 30 minut a doba hospitalizace se pohybuje kolem 3 dnů. Po operaci je ruka fixována asi 14 dnů v pravém úhlu a ihned po sejmutí dlahy je nutné začít s rozcvičováním. V tomto okamžiku je opět důležitá fyzioterapie. Nejdříve je nutné protáhnout zkrácené struktury a navrátit plný rozsah v loketním kloubu a poté se již přistupuje k obdobným cvikům jako v konzervativní léčbě. Pracovní neschopnost se pohybuje kolem 2 měsíců a po 3-4 měsících by měla být již končetina zcela v pořádku.

Přesto ale nezapomínejte na péči o jizvu. Vhodné je denní promašťování, které urychlí zhojení, a masírování jizvy, které zabrání srůstům strukturálních vrstev v nejbližším okolí jizvy (kůže, podkoží, fascie, sval, periost).

 

Jak si mohu pomoci sám

První zásadou je omezit veškerou činnost, která vyvolává bolestivé podněty. Samozřejmě si můžete koupit běžně dostupné analgetikum, ale rozhodně byste neměli odkládat návštěvu lékaře.

 

Komplikace tenisového lokte

Nejvíce komplikací se objevuje v souvislosti s konzervativní léčbou. Analgetika mohou způsobit zažívací obtíže, masti zase nepříjemnou vyrážku a obstřiky mohou zavléct bakteriální infekci.

Bez rizika však není ani operační léčba. Výjimečně může být při zákroku poškozen některý ze svalů, což způsobí následnou poruchu hybnosti. Může také dojít k obrně, krvácení, zánětu, špatnému hojení, či vzniku hypertrofických nebo keloidních jizev.

Při šetření jedné končetiny může dojít k přetížení krční páteře.

(odkaz externí zdroj www.nemoci.vitalion.cz)

 

Využití kineziotapu u tenisového lokte

Funkční kineziotape napomáhá uvolnění přetěžovaného svalstva, zároveň odlehčuje loketní kloub a tím mírní bolestivost. Při „tejpování“ před sportovní či manuální zátěží podpoříme kineziotapem nejen samotné bolestivé místo, ale můžeme podpořit i zapojení lopatky či ramene tak, aby nedocházelo k přetěžování struktur v oblasti lokte. Účinek kineziotapu je klienty velmi oceňovaný. V začátcích terapie výrazně pomáhá od bolestí a podporuje i zapojení správného svalového stereotypu.

 

Cviky na tenisový loket. Procvičení paží.

 

Pin It on Pinterest

Share This