Masáže Jan Horký

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz na masáž & proceduru.

Chcete-li obdarovat své blízké či klienty neobvyklým a přesto vždy vhodným dárkem, využijte nabídky dárkových poukazů na mé služby.

Dárkové poukazy opravňují držitele k využití jakékoliv masáže & procedury, dle nabídky, v odpovídající hodnotě 60, 90 nebo 120 min. Dárkové poukazy je možné libovolně kombinovat. Při výběru dražší (delší) masáže, než je hodnota poukazu, je možné masáž doplatit, ovšem případnou nevyčerpanou část poukazu proplatit nelze.

Objednaný dárkový poukaz na masáž & proceduru Vám bude doručen, dle Vašeho přání, následujícím způsobem:

zaslání e-mailem (e-poukaz)

  • Výhodou je, že e-poukaz obdržíte ihned po zaplacení Vaší objednávky a sami si ho můžete vytisknout nebo přeposlat (darovat) emailem bez nutnosti osobní návštěvy mého salónu. Aby zaslaný e-poukaz byl aktivován, je třeba uhradit jeho cenu dle zvolené možnosti plateb. Po připsání odpovídající částky na můj účet ( po připsání na můj učet – zaplacení) poukaz nabývá platnosti. Celí system je plně automatický a můžete ho využil v jakoukoliv dobu. Limitující je jen Vaše platba a proto doporučuji okamžitou platbu.

 E-poukazy mají platnost 6 měsíců od data zakoupení.

On-line prodej Dárkového poukazu

 

Osobní vyzvednutí v salonu

  • Platbu za dárkový poukaz na masáž & proceduru je možno provést v hotovosti či poukázkami Sodexo/Flexipass při převzetí.

V případě Vaší návštěvy v salónu, bez předchozí domluvy, se může stát, že nebude možné se Vám okamžitě věnovat. Předem děkuji za trpělivost a pochopení, že není možné odcházet od klienta v průběhu masáže !


 

Varianty dárkového poukazu na masáž & proceduru.

Dárkový poukaz:  60 minut za 1100 Kč 

Dárkový poukaz:    90 minut za 1500 Kč

Dárkový poukaz:     120 minut za 2000 Kč

On-line prodej Dárkového poukazu


Dárkový poukaz lze využít na libovolnou masáž či proceduru z mé nabídky v časovém rozsahu uvedeném na poukazu. Mezi 10-18 h.

Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data jeho zakoupení.


Tip: Dárkový poukaz:

Poukaz 90 minut za 1500 Kč je střední varianta poukazu na základní celotělovou terapii – masáž klienta.

Ideální poměr … Cena / Výkon.

Dole –  pod.       V menu, první černá lišta zvolte dárkové poukazy > dále zvolte hodnoty minuty > počet kusu >napište Váš  e-mail > vyberte způsob platby > zaplatíte > a můžete stáhnout dárkový poukaz, dále bude automaticky zaslán poukaz na zapsány mejl v četně dokladu o zaplacení. 

dále můžete použit Tisk úvod k dárkovému poukazu zde jsou informace pro obdarovaného.

Odkaz pro tisk k dárkovému poukazu:    Uvod k dárkovému poukazu 

 

 

Všeobecné smluví podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel):

Jan Horký

Fillova 980

Praha 4
14000

IČ: 45891362

Registrace: Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.

Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

Absence zákazníka:

V případě příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude rezervace potvrzena až po zaplacení předem, případně bude hodnota času odečtena z hodnoty poukazu

V případě Absence zákazníka bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši až 50% objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž

zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů vylučujících masáž, nebo

během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz. Všechny ceny jsou bez DPH, provozovatel není plátcem DPH.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se řeší okamžitě po dokončení služby ústně a pokud není vyřešena, podává se písemně na adresu provozovatele. Prioritou je vše vyřešit v danou chvíli, kdy nárok na reklamaci vznikla. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Poukaz

Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu  https://www.masaze-atd.cz nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.

Poukazy jsou vždy na časový rozsah služby, typ služby si zákazník volí před započetím. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.

Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu, jenž je uvedena na přední straně. Lhůtu použitelnosti lze prodloužit po vzájemné dohodě s masážním salonem  za poplatek před vypršením jeho platnosti. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že možnost prodloužení lhůty použitelnosti není nároková a masážní salon není povinen tuto lhůtu prodloužit.

5.Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby salonu poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

6. Závěrečná ustanovení

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

Jan Horký Praha 4

Pankrác

Pin It on Pinterest

Share This