Masáže Jan Horký

Rezervace

K rezervaci na masáž či proceduru využijte nonstop:

 • SMS na telefoním čísle: 774900744 nonstop
 • emailový formulář.

Vyberete si  nejlepší termín 

od Po–Ne  10-23 h

Středa je do konce roku 2021 rezervováno jen pro zaměstnance

Ministerstva průmyslu a obchodů – Czech Trade

Veškeré rezervace jsou závazné! více Všeobecné smluví podmínky.

  Vaše jméno příjmení (vyžadováno)

  Váš e-mail (vyžadováno)

  Telefoní číslo (vyžadováno)

  Datum masáže Po-Ne

  Čas masáže (10-22h)

  Odhadovaný čas masáže procedury. Délka masáže se určuje dle problematiky a zaměření na aktuálním stavu a potřebám klienta 75-180 minut. Délka cca 90 minut odpovídá mírné zátěži svalu: masáž záda,hyždě,končetiny.
  120 minut celé tělo.

  Dárkový poukaz na masáž & proceduru číslo

  Všeobecné smluví podmínky

  Základní ustanovení

  Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel):

  Jan Horký

  Kozomín 4
  27745 Kozomín

  IČ: 45891362

  Registrace: Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

  a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

  Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

  Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

  2. Objednávka služeb

  Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz
  Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.

  Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

  Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

  Absence zákazníka:

  V případě příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude rezervace potvrzena až po zaplacení předem, případně bude hodnota času odečtena z hodnoty poukazu

  V případě Absence zákazníka bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši až 50% objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

  Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

  zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

  zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

  zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž

  zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

  zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

  Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

  během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů vylučujících masáž, nebo

  během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

  Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.

  Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
  Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz. Všechny ceny jsou bez DPH, provozovatel není plátcem DPH.

  3. Reklamace služeb

  Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se řeší okamžitě po dokončení služby ústně a pokud není vyřešena, podává se písemně na adresu provozovatele. Prioritou je vše vyřešit v danou chvíli, kdy nárok na reklamaci vznikla. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

  4. Poukaz

  Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu  https://www.masaze-atd.cz nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.

  Poukazy jsou vždy na časový rozsah služby, typ služby si zákazník volí před započetím. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.

  Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

  Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu, jenž je uvedena na přední straně. Prodloužení poukazu není možné. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

  5.Masáže osob do 18 let

  Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby salonu poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

  6. Závěrečná ustanovení

  Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

  Salon si vyhrazuje právo na změnu a upravu podmínek v průběhu roku.

  Masáže Jan Horký Praha 4

  Pankrác

  Pin It on Pinterest

  Share This