Masáže Jan Horký

RezervaceVyberete si  nejlepší termín 

od  Po–Ne  10-23 h

Rezervační system je on-line

Veškeré rezervace jsou závazné!

Jaký si vybrat časový blok, např.

75 minut – záda, nohy regenerace, základní úkony

90 minut –  záda, nohy, polovina těla, záda a nohy, regenerace, relaxace ideální čas.

120 minut – celé tělo, relaxace, regenerace,  pro odpočinek

Doporučuji zvolit raději delší časový úsek a následně před masáži upřesnit. Cena masáže se účtuje za reálný čas strávený v saloně dle ceníku.

Rezervace lze změnit – upravit 30 h před započatí masáže.

Absence rezervace = 798 Kč
K rezervaci na masáž či proceduru  24 h před započetím rezervace prosím využijte :

SMS na telefoním čísle: +420774900744 

Ve formátu Jméno Příjmení , Den, Hodina, cca délka masaže.


Všeobecné smluví podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel):

Jan Horký

Fillova 980/5

Praha 4

IČ: 45891362

Registrace: Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.

Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

Absence zákazníka:

V případě příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude rezervace potvrzena až po zaplacení předem, případně bude hodnota času odečtena z hodnoty poukazu

V případě Absence zákazníka bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši až 50% objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž

zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů vylučujících masáž, nebo

během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele https://www.masaze-atd.cz. Všechny ceny jsou bez DPH, provozovatel není plátcem DPH.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se řeší okamžitě po dokončení služby ústně a pokud není vyřešena, podává se písemně na adresu provozovatele. Prioritou je vše vyřešit v danou chvíli, kdy nárok na reklamaci vznikla. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Poukaz

Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu  https://www.masaze-atd.cz nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.

Poukazy jsou vždy na časový rozsah služby, typ služby si zákazník volí před započetím. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.

Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu, jenž je uvedena na přední straně. Prodloužení poukazu není možné. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

5.Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby salonu poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

6. Závěrečná ustanovení

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

Salon si vyhrazuje právo na změnu a upravu podmínek v průběhu roku.

Masáže Jan Horký Praha 4

Pankrác


Pin It on Pinterest

Share This