Masáže Jan Horký

Fototerapie

  Léčba světlem prostřednictvím infračerveného zářiče

Infračervené záření je především přirozenou součástí slunečního svitu. Je okem neviditelné, ale cítíte ho jako teplo, které proniká do Vaší pokožky. Svým působením zvyšuje prokrvení kůže a tím, že vyvolává vzestup průtoku krve v oblasti vystavené jeho vlivu, se v daném místě jednak zlepší přívod živin a krevních elementů a odvod metabolických zplodin a jednak dochází ke zvýšení teploty hlouběji uložených tkání. Jedná se zejména o svaly, klouby a kosti. Jejich zahřívání je vyvoláno především reflexním efektem na cirkulaci, kdy se šíří zvýšení prokrvení i do vzdálenějších lokalit, ale také kondukcí, tedy vedením tepla přímo ve tkáních.
Pokud vás bolí svaly a klouby nebo trpíte svalovou křečí či kožními obtížemi, INFRAČERVENÉ SVĚTLO vám přinese úlevu.infrazaric infra-900-

Svými účinky:

zvyšuje extenzibilitu (roztažitelnost či pružnost) kolagenních vláken,
snižuje ztuhlost kloubních spojení,
pozitivně působí při narušené funkci kloubních pouzder v důsledku degenerativních patologických změn,
snižuje bolestivost,
uvolňuje svalové spasmy příčně pruhovaných i hladkých svalů,
snižuje zánětlivou reakci organismu,
zlepšuje vstřebávání chronických výpotků a edémů.
Dalším důležitým efektem je ovlivnění citlivosti vnitřních receptorů bolesti a to ve smyslu degrese neboli poklesu. Významné zlepšení lze zpravidla pozorovat i v poakutní fázi hojení, což je způsobeno zejména lepším přívodem živin, kyslíku a hojivých elementů při zvýšené cirkulaci krve. Uvedené skutečnosti jsou příčinou celkového zintenzivnění hojivého efektu působením infračerveného záření. Význam může mít IR (z anglického InfraRed) i při podpoře hojení u chronických zánětlivých procesů. Je možné rovněž zmínit, že většina bakterií má sníženou schopnost ochrany před účinky vyšších teplot a tudíž je značně zranitelná vůči tepelným vlivům. Zvýšené prokrvení vyvolané působením IR vede rovněž ke zrychlení metabolismu v exponované oblasti a může tudíž podpořit odbourávání tukové tkáně. Při aplikaci infračerveného záření dochází v důsledku lokální vasodilatace (tedy zvětšení průsvitu cév zásobujících příslušnou oblast) a s tím spojené zvýšené perfuze (průtok krve, prokrvení) ke vzniku tepelného erytému. Jedná se o místní jemné zarudnutí pokožky vyskytující se zejména v oblasti nejintenzivnějšího prohřívání. Erytém mizí během desítek minut po skončení působení vyvolávajícího podnětu.
INFRAČERVENÉ SVĚTLO můžeme použít na jakoukoliv část těla – ramena, lokty, lýtka, kolena a další. Cílené svícení na bolavé místo vám uleví od bolesti i únavy, svaly a klouby se zklidní a uvolní.

Indikace užívání infračerveného záření :

 • degenerativní onemocnění kloubů, svalů a šlach bolestivé zkrácení svalů – spasmy
 • podpůrná terapie při redukci hmotnosti
 • akutní svalové či funkční bolesti pohybového aparátu
 • degenerativní onemocnění kloubních pouzder
 • bolesti způsobené ztuhlostí paravertebrálních svalů (tedy svalů ležících podél páteře) v oblasti horních zad a krku, kam patří i bolesti hlavy
 • post akutní fáze hojení po traumatech a operačních zákrocích
 • chronické zánětlivé procesy
 • vstřebávání chronických výpotků a edémů pokud není snížen odtok krve a lymfy z postižené oblasti
 • menstruační bolesti
 • regenerace svalů po zátěži
 • zlepšení celkového subjektivního pocitu aplikací suchého tepla i objektivní prohřátí organismu při prochladnutí
 • celková regenerace organismu a navození pocitu fyzické i psychické pohody
 • zlepšení prokrvení periferních tkání při jeho zhoršení (pokud není spojeno s neuropatií nebo nedostatečností žilního či lymfatického systému) např. při Morbus Raynaud či jiných
 • typech vazoneuróz (funkční onemocnění cév nervového původu)
  onemocnění pohybového aparátu degenerativního, chronicky zánětlivého a traumatického původu např. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a lehčí formy spondylózy (deformující, degenerativní změny meziobratlových spojení vedoucí k tvorbě výrůstků na okraji obratlových těl), kde lze použít jako součást komplexní rehabilitační péče
 • chronické poúrazové stavy
 • vhodné jako příprava na aktivní cvičení nebo na manipulační techniky ve zdravotnickém zařízení
 • analgetický efekt vyvolaný ostatními výše uvedenými účinky infračerveného záření i přímým snížením dráždivosti vnitřních receptorů pro bolest
 • chronická zánětlivá onemocnění dýchacích cest – chronické tracheobronchitidy či chronické sinusitidy (tedy chronické záněty průdušnice, průdušek a paranazálních dutin)
 • některá metabolická onemocnění – dna, obesita včetně komplikací, jimiž je chronické
 • postižení pohybového aparátu
 • chronické urologické obtíže – chronické prostatitidy, chronické cystitidy (záněty močového měchýře) apod.
 • chronické gynekologické peri a parametritidy (chronické záněty děložních obalů, děložních vazů a okolo děložního vaziva)
 • relaxační účinek při neurogenně vzniklých svalových kontrakturách a též kloubních blokádách
 • působení při neurologických bolestech pokud jsou bez poruchy citlivosti a bez přítomnosti akutního zánětu
 • Pozitivní působení infračerveného světla je skutečně široké

Kontraindikace použití uvedeného typu infrazářiče

Jedná se o stavy, kdy je použití zdroje infračerveného záření v daném provedení zcela nevhodné a mohlo by způsobit zhoršení existujících zdravotních obtíží či vyvolat zdravotní obtíže zcela nové různé úrovně závažnosti:

 • poruchy vnímání tepla jakéhokoliv původu.
 • velké opatrnosti je třeba dbát i u pacientů se závažnějším onemocněním jater.
 • snížená schopnost vnímání a reakce na podněty nebo omezené motorické funkce. Stav může být způsoben užitím látek snižujících reaktibilitu či motorické schopnosti. Jsou to alkohol nebo jiné návykové látky, léky tlumící bolest, eventuálně jiná farmaka snižující pozornost.
 • použití u dětí – děti nemají ještě dostatečně vyvinutou schopnost termoregulace;
 • chronická žilní insuficience, zejména je-li přítomen otok, zatuhnutí, pigmentace nebo dokonce vředy především na dolních končetinách;
 • akutní horečnatá a zánětlivá onemocnění (včetně akutních viróz či zánětů horních cest dýchacích);
 • thyreotoxikóza či jiné poruchy spojené s patologicky zvýšenou látkovou přeměnou v organismu nebo vrozené či získané poruchy termoregulace
 • těhotenství – vzhledem k možnosti patologických stavů v graviditě je použití IR záření tímto způsobem možné pouze po důkladné konzultaci s ošetřujícím lékařem;
 • oběhové selhávání a závažnější kardiální onemocnění;
 • přítomnost kardiostimulátoru nebo inzulinové pumpy;
 • významnější porucha krevní srážlivosti;
 • akutní kolikovité bolesti – např. žlučníková či renální kolika;
 • aktivní TBC;
 • zhoubné nádory (u pacientů v remisi, tedy při ústupu onemocnění, je nutné případné používání konzultovat s ošetřujícím odborným lékařem – onkologem);
 • hypertenze těžšího stupně, zpravidla doprovázená orgánovými komplikacemi;
 • ledvinová nedostatečnost;
 • gynekologické akutní záněty

LÉČBA SVĚTLEM PROSTŘEDNICTVÍM INFRAČERVENÉHO ZÁŘIČE je součást procedur.

Ceník masáže / procedury 2024

ČasPodmínky 120 minut90 minut60 minut
10-14h všední den Exkluzivní cenaAkční cena 10-14h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.1700 Kč1200 Kč800 Kč
14-18h všední denDenní cena 14-18h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.2000 Kč1500 Kč1100 Kč
18-22h všední den večerVečerní cena 18-22h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.2400 Kč1900 KčXXX
Víkend, Státní svátek 10-14hVíkend, nebo státní svátek denní cena 10-14h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.2000 Kč1500 KčXXX
Víkend, Státní svátek 14-18hVíkend, nebo státní svátek 14-18h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.2400 Kč1900 KčXXX
Víkend, Státní svátek 18-22hVíkend, nebo státní svátek 18-22h, cena se počítá dle času/tarifu v ukončení masáže.2800 Kč2300 KčXXX
MinimumMinimální platba v saloně je 996 Kč
10-18hLze uplatnit Dárkové poukazy v plné výší.
Veškeré rezervace jsou závazné!
Salon si vyhrazuje právo na změnu a upravu podmínek v průběhu roku.
Cenik masáží a procedur.
Cena se počítá dle reálně stráveného času v salonu po minutách.

Použitá literatura:

Ján Capko: Základy fyziatrické léčby, Praha 1998
Leoš Navrátil et al.: Moderní fototerapie a laseroterapie, Praha 2000
William F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie, Jinočany, 1999
Palacka P., Kucharska J., Murin J., Dostalova K., Okkelova A., Cizova M., Waczulikova I., Moricova S., Gvozdjakova A.: Complementary therapy in diabetic patients with chronic complications: a pilot study, Bratislava 2010
Jan Javůrek: Fototerapie biolaserem, léčebná metoda budoucnosti, Praha 1995
E. Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky
Internet MUDr. Michaela Násirová

Pin It on Pinterest

Share This